PROPOZICE


7.ročník Kašavského krosu - krosový běžecký závod

Termín:                     07.10.2023 od 10:30 hod.

Místo:                        v Kašavě u Obecního domu

Hlavní trasa A:         16,6 km (679m+ / 679m-) dlouhá trať

Vložená trasa B:       8 km (254m+ / 254m-) krátká trať

Časový limit:              8 km - 1,5 hodiny a 16,6 km - 2,5 hodiny

Účastnický limit:      Max. 200 dospělých účastníků

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU

10:30 začátek prezentace na závody

11:30 Ukončení prezentace na dlouhou trať A

12:00 Ukončení prezentace na krátkou trať B

12:00 Start závodu na dlouhou trať A  od obecního domu - všechny kategorie nad 15 let

12:30 Start závodu na krátkou trať B km od obecního domu - všechny kategorie nad 15 let

12:45 Předpokládané proběhnutí prvních závodníků na dlouhé trati A u obecního domu

13:05 Předpokládaný doběh prvních závodníků na krátké trati B do cíle

13:15 Předpokládaný doběh prvních závodníků na dlouhé trati A do cíle

14:00 Ukončení prezence pro dětské závody všechny kategorie

14:30

 • Doběh posledních závodníků z obou tratí
 • start dětských závodů, časy jsou přibližné, vše se bude upravovat podle počtu dětí na startu

14:30 start závodu dívky a chlapci, školka trasa 200 m

14:35 start závodu dívky a chlapci, ml. přípravka trasa 300 m

14:40 start závodu dívky a chlapci, st. přípravka trasa 750 m

14:45 start závodu dívky a chlapci, ml. žáci trasa 750 m

14:50 start závodu dívky a chlapci, st. žáci trasa 1300 m

14:55 start závodu dívky a chlapci, prďoši trasa 100 m

15:00 Poslední možnost podat protest a reklamovat výsledky

15:00 Vyhlášení vítězů a losování toboly

DOSPĚLÍ

DLOUHÁ TRASA A

 • věkové kategorie muži i ženy
 • absolutně muži i ženy
 • VLKADRŽ nejlepší muž a žena

KRÁTKÁ TRASA B

 • absolutně muži i ženy
 • VLKADRŽ nejlepší muž a žena

DĚTI

 • děti všechny kategorie


Věkové kategorie závodu:

Muži - trasa A

 • MJ (15 - 18 let / 2008 - 2005)
 • MA (19 - 39 let / 2004 - 1984)
 • MB (40 - 49 let / 1974 - 1983)
 • MC (50 - 59 let / 1964 - 1973)
 • MD (60 a více let / 1963 a starší)
 • absolutně

Ženy - trasa A

 • ŽJ (15 - 18 let / 2008 - 2005)
 • ŽA (19 - 39 let / 2004 - 1984)
 • ŽB (40 - 49 let / 1974 - 1983)
 • ŽC (50 a více let / 1973 a starší)
 • absolutně

Trasa B

Muži+ženy

 • absolutně první tři nejlepší bez rozdílu věku
 • věkové kategorie zůstávají dle pravidel Běhy Zlín pro bodování, jen nebudeme vyhlašovat

Děti

 • dívky a chlapci, prďoši (4 roky / 2019 a mladší) trasa 100 m
 • dívky a chlapci, školka (5 - 6 let / 2018 - 2017) trasa 200 m
 • dívky a chlapci, ml. přípravka (7 - 8 let / 2016 - 2015) trasa 300 m
 • dívky a chlapci, st. přípravka (9 - 10 let / 2014 - 2013) trasa 750 m
 • dívky a chlapci, ml. žáci (11 - 12 let / 2012 - 2011) trasa 750 m
 • dívky a chlapci, st. žáci (13 - 14 let / 2010 - 2009) trasa 1300 m

VLKADRŽ

Kategorie určená pro obyvatelé obcí Vlčkové, Kašavy a Držkové. Tato kategorie je vypsaná pouze od ročníku 2008 a starší, tj. nad 15 let.

Tento text bude součástí přihlášky každého závodníka na místě a zároveň i při online registraci:

"Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením (GDPR) Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v platném znění, účinnost od 25.5. 2018."

U kat. prďoši je povoleno (doporučeno) u dětí na startu a během závodů podél trati asistovat, ale není dovoleno účastníkům dopomáhat držením za ruku, tlačením apod.

U účastníků mladších 18 let nutný písemný souhlas zákonných zástupců.

Účast v závodě je na vlastní nebezpečí!

Tratě A a B mohou absolvovat i závodníci mladší 15 let, ale pouze za doprovodu jejich zákonného zástupce, který je také přihlášen do závodu na stejnou trať. Registrace tohoto závodníka je možná pouze na místě.

Přihlášky do závodu: Probíhají na internetu na webu Běhy Zlín: https://behyzlin.cz/event/11. Přihlašování je do naplnění kapacity závodu, tj. do 200 účastníků. Případná registrace na místě v den závode je možná. Do závodu na hlavních trasách se mohou přihlásit osoby starší 15 let, příp. i mladší oproti písemnému souhlasu zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce.

Startovné: 200 Kč/osoba do 12.09.2023. Od 13.09.2023 cena startovného 250 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 3 dny. Potvrzující email přijde registrujícímu se závodníkovi. Cena startovného na místě v den závodu 350 Kč/osoba. DĚTSKÉ kategorie 50 Kč/osoba - online v den závodu.

Prezentace na závod: Proběhne na základně závodu v Obecním domě v Kašavě v den závodu časový rozvrh viz časový harmonogram. Závodník obdrží čip, lístky na občerstvení, příp. startovní tašku s prezenty apod.

V ceně startovného je: měření elektronickou časomírou, 2x občerstvovací stanice pro trasu A, 1x polévka s chlebem na základně závodu, nápoj, informační materiály od sponzorů, zajištění zázemí a organizace závodu, doprovodný program a základní zdravotní zajištění (každý závodník jde závod na vlastní nebezpečí).

Trasa závodu: Je vedena po Naučné stezce Kašava a ve dvou případech po individuálně značených tratích - viz. mapa závodu.

Občerstvovací stanice: Pro trasu A budou dvě občerstvovací stanice s vodou a jídlem. Budou ještě upřesněny, sledujte záložku Aktuálně.

Ceny: Hlavními cenami budou odměněni první tři účastnice / účastnící ve všech věkových kategoriích na trase A, na trase B budou odměnění první tři muži a ženy. Nejlepší děti a junioři obdrží věcné ceny.

Změny v registrací: Zasílat na tym@behyzlin.cz. Do předmětu uveďte "Přeregistrace". Závodník, který se chce přeregistrovat, musí vždy poslat email o přeregistraci!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.

PARKOVÁNÍ A SPRCHY

Pro parkování budou využita tato parkoviště:

P1 farní zahrada

P2 areál bývalého kulturního domu

P3 u prodejny COOP

P4 u ZŠ Kašava

Sprchy jsou k dispozici v budově tělocvičny ZŠ Kašava.

Zázemí závodu je v Obecním domě v Kašavě. Zde probíhá prezence závodníků, registrace, start do závodů a slavnostní ceremoniál a tombola.

Pro závodníky je zajištěno občerstvení.