PROPOZICE


7.ročník Kašavského krosu - krosový běžecký závod

Termín:                     07.10.2023 od 10:30 hod.

Místo:                        v Kašavě u Obecního domu

Hlavní trasa A:         16,6 km (679m+ / 679m-) dlouhá trať

Vložená trasa B:       8 km (254m+ / 254m-) krátká trať

Časový limit:              8 km - 1,5 hodiny a 16,6 km - 2,5 hodiny

Účastnický limit:      Max. 200 dospělých účastníků

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU

10:30 začátek prezentace na závody

11:30 Ukončení prezentace na dlouhou trať A

12:00 Ukončení prezentace na krátkou trať B

12:00 Start závodu na dlouhou trať A  od obecního domu - všechny kategorie nad 15 let

12:30 Start závodu na krátkou trať B km od obecního domu - všechny kategorie nad 15 let

12:45 Předpokládané proběhnutí prvních závodníků na dlouhé trati na OS u obecního domu

13:05 Předpokládaný doběh prvních závodníků na krátké trati B do cíle

13:15 Předpokládaný doběh prvních závodníků na dlouhé trati A do cíle

14:00 Ukončení prezence pro dětské závody všechny kategorie

14:30

 • Doběh posledních závodníků z obou tratí
 • Poslední možnost podat protest a reklamovat výsledky
 • start dětských závodů, časy jsou přibližné, vše se bude upravovat podle počtu dětí na startu

14:30 start závodu dívky a chlapci, školka trasa 200 m

14:35 start závodu dívky a chlapci, ml. přípravka trasa 300 m

14:40 start závodu dívky a chlapci, st. přípravka trasa 750 m

14:45 start závodu dívky a chlapci, ml. žáci trasa 750 m

14:50 start závodu dívky a chlapci, st. žáci trasa 1300 m

14:55 start závodu dívky a chlapci, prďoši trasa 100 m

15:00 Vyhlášení vítězů a losování toboly

DOSPĚLÍ

DLOUHÁ TRASA A

 • věkové kategorie muži i ženy
 • absolutně muži i ženy
 • VLKADRŽ nejlepší muž a žena

KRÁTKÁ TRASA B

 • absolutně muži i ženy
 • VLKADRŽ nejlepší muž a žena

DĚTI

 • děti všechny kategorie


Věkové kategorie závodu:

Muži - trasa A

 • MJ (15 - 18 let / 2008 - 2005)
 • MA (19 - 39 let / 2004 - 1984)
 • MB (40 - 49 let / 1974 - 1983)
 • MC (50 - 59 let / 1964 - 1973)
 • MD (60 a více let / 1963 a starší)
 • absolutně

Ženy - trasa A

 • ŽJ (15 - 18 let / 2008 - 2005)
 • ŽA (19 - 39 let / 2004 - 1984)
 • ŽB (40 - 49 let / 1974 - 1983)
 • ŽC (50 a více let / 1973 a starší)
 • absolutně

Trasa B

Muži+ženy

 • absolutně první tři nejlepší bez rozdílu věku
 • věkové kategorie dle pravidel Běhy Zlín i bodování, jen nebudeme vyhlašovat

Děti

 • dívky a chlapci, prďoši (4 roky / 2019 a mladší) trasa 100 m
 • dívky a chlapci, školka (5 - 6 let / 2018 - 2017) trasa 200 m
 • dívky a chlapci, ml. přípravka (7 - 8 let / 2016 - 2015) trasa 300 m
 • dívky a chlapci, st. přípravka (9 - 10 let / 2014 - 2013) trasa 750 m
 • dívky a chlapci, ml. žáci (11 - 12 let / 2012 - 2011) trasa 750 m
 • dívky a chlapci, st. žáci (13 - 14 let / 2010 - 2009) trasa 1300 m

VLKADRŽ

Kategorie určená pro obyvatelé obcí Vlčkové, Kašavy a Držkové. Tato kategorie je vypsaná pouze od ročníku 2008 a starší, tj. nad 15 let.

Tento text bude součástí přihlášky každého závodníka na místě a zároveň i při online registraci:

"Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením (GDPR) Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v platném znění, účinnost od 25.5. 2018."

U kat. prďoši je povoleno (doporučeno) u dětí na startu a během závodů podél trati asistovat, ale není dovoleno účastníkům dopomáhat držením za ruku, tlačením apod.

U účastníků mladších 18 let nutný písemný souhlas zákonných zástupců.

Účast v závodě je na vlastní nebezpečí!

Tratě A a B mohou absolvovat i závodníci mladší 15 let, ale pouze za doprovodu jejich zákonného zástupce, který je také přihlášen do závodu na stejnou trať.

Přihlášky do závodu: Probíhají na internetu na webu Běhy Zlín: https://behyzlin.cz/event/11. Přihlašování je do naplnění kapacity závodu, tj. do 200 účastníků. Případná registrace na místě v den závode je možná. Do závodu na hlavních trasách se mohou přihlásit osoby starší 15 let, příp. i mladší oproti písemnému souhlasu zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce.

Startovné: 200 Kč/osoba do 12.09.2023. Od 13.09.2023 cena startovného 250 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 3 dny. Potvrzující email přijde registrujícímu se závodníkovi. Cena startovného na místě v den závodu 350 Kč/osoba. DĚTSKÉ kategorie 50 Kč/osoba - online v den závodu.

Prezentace na závod: Proběhne na základně závodu v Obecním domě v Kašavě v den závodu časový rozvrh viz časový harmonogram. Závodník obdrží čip, lístky na občerstvení, příp. startovní tašku s prezenty apod.

V ceně startovného je: měření elektronickou časomírou, 2x občerstvovací stanice pro trasu A, 1x polévka s chlebem na základně závodu, nápoj, informační materiály od sponzorů, zajištění zázemí a organizace závodu, doprovodný program a základní zdravotní zajištění (každý závodník jde závod na vlastní nebezpečí).

Trasa závodu: Je vedena po Naučné stezce Kašava a ve dvou případech po individuálně značených tratích - viz. mapa závodu.

Občerstvovací stanice: Pro trasu A budou dvě občerstvovací stanice s vodou a jídlem. Budou ještě upřesněny, sledujte záložku Aktuálně.

Ceny: Hlavními cenami budou odměněni první tři účastnice / účastnící ve všech věkových kategoriích na trase A, na trase B budou odměnění první tři muži a ženy. Nejlepší děti a junioři obdrží věcné ceny.

Změny v registrací: Zasílat na tym@behyzlin.cz. Do předmětu uveďte "Přeregistrace". Závodník, který se chce přeregistrovat, musí vždy poslat email o přeregistraci!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.

PARKOVÁNÍ A SPRCHY

Pro parkování budou využita tato parkoviště:

P1 farní zahrada

P2 areál bývalého kulturního domu

P3 u prodejny COOP

P4 u ZŠ Kašava

Sprchy jsou k dispozici v budově tělocvičny ZŠ Kašava.

Zázemí závodu je v Obecním domě v Kašavě. Zde probíhá prezence závodníků, registrace, start do závodů a slavnostní ceremoniál a tombola.

Pro závodníky je zajištěno občerstvení.