MAPA

TRASA 16,6 km  

Trať 16,6 kilometru dlouhého závodu vede od Obecního domu směrem pod vrchol Vančica. Letos, stejně jako v loňském roce, přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, po loukách podél hlavní cesty do Kašavy a dále pak na vrchol Na Sýkorce, potom k posezení U Míků, záhy na vrchol Sobolice, Vinohrádek, poté kolem kašavského kostela k základní škole a na Vrzavé skály. Poté se poběží po hřebeni k Přístřešku Na Kopné, tam se zhruba po 20 metrech odbočí doprava. Následující seběh se poběží po lesní cestě až na zpevněnou cestu, ze které se po 500 metrech odbočí opět doprava a přes pastviny až pod poslední kopec v závodu Fišerku. Odtud se poběží do cíle u Obecního domu.

GPX HLAVNÍ TRASA 16,6 km

TRASA 8 km

8 kilometrový závod se poběží od Obecního domu rovněž pod vrchol Vančice přes místo pádu bombardéru z 2. světové války k Vlčkovskému rozcestí, dále pak k posezení U Míků, na Sobolici, Vinohrádek a do cíle u Obecního domu.

GPX KRÁTKÁ TRASA 8 km