PRAVIDLA

Pravidla závodu Kašavský kros


Hlavní trasa A: 16 km (700m+ / 700m-)

Doprovodná trasa B: 7,5 km (300m+ / 300m-)

Registrace na závod


Pro tratě Kašavského krosu (dále pak jen KK) jsou vypsány tyto věkové kategorie a trasy:

Muži - trasa A+B

 • MJ (15 - 18 let / 2002 - 2005)
 • MA (19 - 39 let / 1981 - 2001)
 • MB (40 - 49 let / 1980 - 1971)
 • MC (50 - 59 let / 1970 - 1961)
 • MD (60 a více let / 1960 a starší)

Ženy - trasa A+B

 • ŽJ (15 - 18 let / 2002 - 2005)
 • ŽA (19 - 39 let / 1981 - 2001)
 • ŽB (40 - 49 let / 1980 - 1971)
 • ŽC (50  a více let / 1970  a starší)

Děti

 • dívky a chlapci, školka (5 - 6 let / 2015 - 2014)                        trasa                      200 m
 • dívky a chlapci, ml. přípravka (7 - 8 let / 2013 - 2012)             trasa                      300 m
 • dívky a chlapci, st. přípravka (9 - 10 let / 2011 - 2010)            trasa                      750 m
 • dívky a chlapci, ml. žáci (11 - 12 let / 2009 - 2008)                  trasa                      750 m
 • dívky a chlapci, st. žáci (13 - 14 let / 2007 - 2006)                   trasa                     1300 m
 • dívky a chlapci, prďoši (4 roky / 2016 a mladší)                       trasa                       100 m

VLKADRŽ

Kategorie určená pro obyvatelé obcí Vlčkové, Kašavy a Držkové. Tato kategorie je vypsaná pouze od ročníku 2005 a starší, tj. nad 15 let.

"Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením (GDPR) Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v platném znění, účinnost od 25.5. 2018."

Bere se přesný datum narození k datu závodu.

Závodník svým souhlasem s pravidly závodu Kašavský kros vyslovuje i souhlas, že může být v závodě vyfotografován a  fotografie, na které je zachycen může být zveřejněna na webu, facebooku závodu a pořadatel může využít fotografii i k reklamním a marketingovým účelům. Závodník nebude vyžadovat od pořadatele za pořízené fotografií peněžní a ani jakékoli jinou formu kompenzace. Fotografie, na které je závodník zachycen bude archivována po dobu max. 10 let.

 1. Registrace závodníků na závod probíhá na portále Kašavského krosu v záložce Registrace.
 2. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi (jméno, příjmení závodníka, pohlaví i věkovou kategorii, datum narození, email, telefonní kontakt).
 3. Do závodu na trasu A a B se mohou přihlásit pouze osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let musí doložit souhlas vlastního rodiče či zákonného zástupce.
 4. Registrace probíhá pouze na internetu pro Registrace KK. Registrace bude spuštěna dne 13.9.2020 (neděle) v 06:00 hod. do 06.12.2020 , anebo do naplnění kapacity závodu tj.do 200 účastníků. Případná doregistrace po nezplacených startovných a po nenaplnění Kašavského krosu bude probíhat průběžně - informace bude zveřejněna na webu a facebooku. Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku Valachbajk team (startovné posílá  závodník a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu).
  Cena startovného pro dospělé a juniory na všechny trasy KK je 150 Kč/osoba. Lhůta pro zaplacení startovného je 3 dny. Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na účet Valachbajk team, bude závodník ze startovní listiny vymazán. Cena startovného na místě v den závodu 250 Kč/osoba. Startovné na dětské trasy je 50 Kč/osoba - online i v den závodu.
 5. Zaplacené startovné je nevratné, avšak závodník, který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému závodníku - tomuto slouží veřejný profil na facebooku. Změnu registrace provádí registrovaný závodník zasláním emailu na kasavskykros@gmail.com. Závodník uvede veškeré informace o novém závodníku - jméno a příjmení nového účastníka, datum narození, adresu, email, telefonní číslo (nejlépe přepsat potvrzující email). Tyto změny posílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 06.12.2020. Přeregistrace na místě jsou popsány níže.
 6. U kat. prďoši (2016 a ml.) je povoleno (doporučeno) u dětí na startu a během závodů podél trati asistovat, ale není dovoleno účastníkům dopomáhat držením za ruku, tlačením apod. 
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení. 

Akreditace do závodu na místě

 1. Závodníci se před startem závodu KK musí akreditovat na místě v Obecním domě v Kašavě těsně před závodem dne 12.12.2020 od 8:30 do 11.15 hod.
 2. Při akreditaci závodníka bude provedena kontrola totožnosti závodníka vůči registraci na internetu. Změna registrovaných členů bude možná. Změnu registrace provádí registrovaný závodník vždy zasláním emailu na kasavskykros@gmail.com se všemi potřebnými informacemi (jméno a příjmení, datum narození, email, tel.číslo, celá adresa bydliště apod.). Přeregistrace na místě bude možné provést do 10.10.2020 do 11.15 hod. Cena za přeregistraci na místě činí 100 Kč/ přeregistrace závodníka. V maximální míře provádějte změnu registrace elektronicky!!!
 3. Závodníci při akreditaci obdrží mapu závodu, identifikační náramek s čipem, poukazy na jídlo a pití po závodě (1x pivo/kofola, 1x jídlo), propagační materiály apod.
 4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
 5. Doporučená výbava závodníka v závodě KK: plně nabitý a funkční mobilní telefon.

Start a pohyb po trati

 1. Start závodu KK je dne 12.12.2020 v 12:00 hodin pro trasu A 16 km, B 7,5 km před Obecním domem v Kašavě. Časové limity na dokončení trasy 7,5 km jsou 1,5 hodiny a pro 16 km jsou 2,5 hodiny.
 2. Starty dětských kategorií jsou dne 12.12.2020 od 09:15 hod. do 10:30 hod. Podrobný časový harmonogram viz sekce Propozice.
 3. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu Kašavského krosu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
 4. Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Doporučeny jsou trekové hole.
 5. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 6. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značených organizátory.
 7. Závodníci musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat čipem, na kterém bude zaznačen průchod kontrolním bodem, příp. bude průchod místem zkontrolován pomocí pořadatelů.         
 8. Identifikační pásek s čipem nesmí závodníci ztratit, poškodit a sami si jej  sundat až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu závodník diskvalifikován.
 9. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb - Zákon o silničním provozu.
 10. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 11. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 12. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě v okolí naší obce a Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 14. Možnosti diskvalifikace závodníka:
  1. ztráta identifikačního náramku s čipem
  2. neprojití kontrolního místa
  3. chození mimo trať - zkracování tratě
  4. nedokončení závodu
  5. nedodržená povinná výbava

Protest

Protesty lze podat písemně ihned po doběhnutí, nejpozději však 12. 12. 2020 do 14:45 hod. v kanceláři závodu (zodpovědná osoba Pavel Žák tel.: 724 901 108) při vkladu 250 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Reklamace výsledků

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu MY.RACE RESULT: pavel.cykloop@gmail.com - a to v termínu do 16. 12. 2020.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.